Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Infrastruktura Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Domena:

Jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianymi – jeden z filarów infrastruktury informatycznej nauki polskiej. Zajmuje się dostarczaniem usług sieciowych oraz obliczeniowych. WCSS jest odpowiedzialne za rozwijanie ...

szczegóły oferty

Infrastruktura Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Domena:

Jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianymi – jeden z filarów infrastruktury informatycznej nauki polskiej. Zajmuje się dostarczaniem usług sieciowych oraz obliczeniowych. WCSS jest odpowiedzialne za rozwijanie ...

szczegóły oferty

Laboratorium spektroskopii dielektrycznej | Katedra Fizyki Molekularnej

Domena: system do szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej Novocontrol z analizatorem dielektrycznym o wysokiej rozdzielczości (ALPHA-ANB) (zakres 3uHz - 20MHz), oraz z wysokoczęstotliwościowym analizatorem impendancji (Agilent E4991) (zakres 1MHz ...
szczegóły oferty

CM-20 SuperTwin | OChNiK - Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Informacja o mikroskopie TEM Philips CM-20 SuperTwin

Transmisyjny mikroskop elektronowy, pozwala na analizę mikrostruktury badanych materiałów. Pomiar pozwala określić strukturę, rozmiar i kształt krystalitów oraz ich orientację.

TEM CM-20 SuperTwin specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  0.25 nm
Accelerating voltage/napięcie przyspieszające   200 kV
Electron gun/ Działo elektronowe            LaB6
Magnification/Powiększenie ...

Typ: TEM
Model: CM-20 SuperTwin
Opis:

Informacja o mikroskopie TEM Philips CM-20 SuperTwin

Transmisyjny mikroskop elektronowy, pozwala na analizę mikrostruktury badanych materiałów. Pomiar pozwala określić strukturę, rozmiar i kształt krystalitów oraz ich orientację.

TEM CM-20 SuperTwin specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  0.25 nm
Accelerating ...

szczegóły oferty

System do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych i organicznych ogniw fotowoltaicznych wraz z symulatorem promieniowania słonecznego | Instytut Elektrotechniki

Urządzenie służy do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych i organicznych ogniw fotowoltaicznych. Pomiary wykonywane są bez lub podczas naświetlania ogniwa za pomocą symulatora promieniowania słonecznego (widmo promieniowania odpowiadające klasie A, zgodnie z normami E927 i IEC60904-9, jednorodność promieniowania na całej oświetlanej powierzchni oraz czasowa stabilność promieniowania odpowiadające klasie A, zgodnie z ...
Opis: Urządzenie służy do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych i organicznych ogniw fotowoltaicznych. Pomiary wykonywane są bez lub podczas naświetlania ogniwa za pomocą symulatora promieniowania słonecznego (widmo promieniowania odpowiadające klasie A, zgodnie z normami ...
szczegóły oferty

Skaningowy Mikroskop Elektronowy: Phenom | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Oferta | SensoryIAQ

Opis  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui ...
szczegóły oferty

Wyznaczanie rozkładu gęstości elektronowej | ChuOp

Analiza rozkładu gęstości elektronowej nitramin aromatycznych może wyjaśnić ciekawe właściwości tej grupy, takie jak związek pomiędzy strukturą a reaktywnością w kwasowej katalizie przegrupowania nitraminowego. Zostało opublikowanych kilka prac na temat struktury molekularnej N-nitramin aromatycznych. W większości przypadków stwierdzono obecność dwóch π-elektronowych fragmentów: pierścienia aromatycznego oraz ugrupowania nitraminowego. Zwykle są one ...
szczegóły oferty

Implementacja systemów bezpieczeństwa | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni


Centrum Kompetencji w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oferuje współpracę m.in.  w następujących obszarach badawczych:

  • Mechanizmy wykrywania i analizy naruszeń bezpieczeństwa w systemach komputerowych
  • Technologie wspierające prywatność w systemach teleinformatycznych
  • Bezpieczne udostępnianie, współdzielenie i wymiana dużych plików
  • Algorytmika i szyfrowanie danych
  • Kryptografia i zabezpieczenie dostępu do informacji
  • Optymalizacja dyskretna
szczegóły oferty