Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium krystalograficzne | ChuOp

Domena: W Katedrze Krystalografii znajdują się dwa dyfraktometry: KUMA KM-4 (tradycyjny) i Xcalibur CCD wyprodukowane przez KUMA Diffraction - firmę, która powstała w 2001 roku w wyniku ...
szczegóły oferty

Laboratorium Reverse Engineering | Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Fraunhofer Project Center

Domena:

Działalność Laboratorium Reverse Engineering związana jest z digitalizacją obiektów fizycznych do postaci ich trójwymiarowych modeli komputerowych. W Laboratorium prowadzane są badania, stanowiące zasadniczy etap inżynierii ...

szczegóły oferty

Zespół Badawczy Materiałów Smart | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Słowa kluczowe: keyword
szczegóły oferty

Twardościomierze do oznaczania twardości próbek (Rockwella) | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Producent: Zwick-Roell
szczegóły oferty

BioSemi - Active Two MK2 (128 EEG + 64 EMG) | Kinez - Katedra Kinezjologii, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Typ: EEG + EMG
Model: Active Two MK2
szczegóły oferty

System do badań własności statycznych i zmęczeniowych nanomateriałów i mikrobiektów (MFS) | Centrum badań zmęczeniowych materiałów i struktur mechanicznych

W skład systemu wchodzą:

-    napęd nanodrive:  zakres sił + 3.5 kN ÷ - 30 kN, zakres przemieszczenia: 180 μm,

-    rozdzielczość przemieszczenia napędu nanodrive: 1,8 nm,

-    napęd microdrive: zakres sił ± 10 000 N, zakres przemieszczenia: 0 ÷ 100 mm,

-    rozdzielczość przemieszczenia napędu microdrive: 1 μm,

-    rozdzielczość pomiaru odkształceń DIC: > 0,5 μm, na ...

Opis:

W skład systemu wchodzą:

-    napęd nanodrive:  zakres sił + 3.5 kN ÷ - 30 kN, zakres przemieszczenia: 180 μm,

-    rozdzielczość przemieszczenia napędu nanodrive: 1,8 nm,

-    napęd microdrive: zakres sił ± 10 000 N ...

szczegóły oferty

Analiza składu chemicznego powierzchni | Centrum Inżynierii Powierzchni

Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje analizę jakościową i ilościową składu chemicznego powierzchni oraz warstw podpowierzchniowych za pomocą spektroskopii fotoelektronowej (XPS / UPS) oraz spektroskopii elektronów Augera (AES).
szczegóły oferty

Badania spektrometrią mas polimerów i biopolimerów | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Pomiary MS wysokorozdzielczym aparatem typu MALDI-TOF/TOF w trybie liniowym, z reflektronem oraz widma fragmentacyjne. Badania polimerów syntetycznych oraz biopolimerów (do 100 kDa) oraz także większości stałych związków organicznych nisko i średniocząsteczkowych. Potwierdzanie budowy polimerów. Określanie średniej masy cząsteczkowej. Badania z zastosowaniem kationizacji metalami oraz oparte o nanostruktury. Dobór warunków ...

szczegóły oferty

Prace badawcze, demostracyjne i wdrożeniowe | Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki

Najważniejsze kierunki działań Centrum wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ochrony zasobów środowiska, ograniczania presji przemysłowej i rozwoju gospodarczego, w tym urbanizacji. Proponowane rozwiązania, metody i technologie uwzględniają kryteria środowiskowe dotyczące racjonalizacji zużycia zasobów (w tym nieodnawialnych), ochrony bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo, klimatu oraz opłacalności ekonomicznej w odniesieniu do ich ...

szczegóły oferty