E-DRIVE

to usługa Platformy e-science.pl, która umożliwia użytkownikom oraz zaproszonym osobom składowanie, udostępnianie, wyszukiwanie oraz synchronizację zgromadzonych danych dzięki dwóm narzędziom:


  • dysk sieciowy

  • wyszukiwarka

Zarejestruj zespół

Dysk sieciowy

Dysk sieciowy umożliwia użytkownikom dostęp do gromadzonych danych, niezależnie od tego z jakich platform sprzętowych czy programowych korzystają. Każdy z systemów operacyjnych, w tym mobilne, dysponują oprogramowaniem obsługującym przynajmniej jeden z zastosowanych protokołów.

Usługa pozwala na:

bezpieczny dostęp do  danych, współdzielenie i przeszukiwanie zawartości plików,

• kontrolowanie dostępu do plików zgromadzonych na Platformie,

• publiczne udostępnianie plików z ograniczeniem czasowym,

• przywracanie poprzedniej wersji pliku oraz pracę na wybranych dokumentach z lokalnego dysku (mimo braku dostępu do internetu),

aktualizację i synchronizację z danymi po połączeniu z siecią.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie zasobów użytkownika na Platformie e-science.pl. Dane gromadzone na dysku sieciowym oraz w dedykowanych aplikacjach są automatycznie indeksowane.

Wyszukiwanie można prowadzić z poziomu systemu operacyjnego, przeglądarki lub urządzenia mobilnego zadając proste bądź złożone zapytania. W wynikach wyszukiwania  uwzględniane są tylko te pliki, do których uprawniony jest użytkownik.

Usługa pozwala na:

wyszukiwanie informacji na temat jednego obiektu badań wśród kilkuset plików, w różnych formatach, zgromadzonych na dysku sieciowym, 

• indeksowanie metadanych, wybranych formatów naukowych oraz  zawartości popularnych formatów (pdf, doc, xls,ppt),

• prezentację wyników wyszukiwania w postaci nazwy zasobu, linku do zasobu, pełnego adresu internetowego pliku, daty utworzenia i objętości pliku.

Zarejestruj zespół i zacznij korzystać

Zarejestruj zespół