Oferty zespołów > Instytut Elektrotechniki

Oferent:

Instytut Elektrotechniki


woj. dolnośląskie
50-369 Wrocław
M. Skłodowskiej-Curie 55/61


dr inż. Grzegorz Paściak

http://www.iel.wroc.pl

Oferta

MAG TD 300

opis: Komputerowy system do pomiaru właściwości magnetycznych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych – zakres częstotliwości od 5 Hz do 600 kHz,

zdjęcia: