Oferty zespołów > OChNiK - Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Oferent:

OChNiK - Pracownia Mikroskopii Elektronowej


woj. Dolnośląskie
50-422 Wrocław
ul. Okólna 2


Prof. dr hab Leszek Kępiński

http://www.int.pan.wroc.pl/

Oferta

CM-20 SuperTwin

typ: TEM

model: CM-20 SuperTwin

opis:

Informacja o mikroskopie TEM Philips CM-20 SuperTwin

Transmisyjny mikroskop elektronowy, pozwala na analizę mikrostruktury badanych materiałów. Pomiar pozwala określić strukturę, rozmiar i kształt krystalitów oraz ich orientację.

TEM CM-20 SuperTwin specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  0.25 nm
Accelerating voltage/napięcie przyspieszające   200 kV
Electron gun/ Działo elektronowe            LaB6
Magnification/Powiększenie                1000 to 1200000
Detectors:

bright fild detector
dark fild detector

producent: Philips

zdjęcia: