Oferty zespołów > Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Oferent:

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


woj. Podkarpackie
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 6


Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska

http://www.iati.pl

Oferta

Połyskomierz micro-TRI-gloss do pomiaru pełnego zakresu połysku pod kątami 20/60/85 z funkcją oceny grubości powłoki lakierniczej

opis:


producent: BYK GARDNER

zdjęcia: