Oferty zespołów > Centrum Kompetencji Bezpieczeństwo Pożarowe i Chemiczne

Oferent:

Centrum Kompetencji Bezpieczeństwo Pożarowe i Chemiczne


woj. mazowieckie
01-629 Warszawa
Słowackiego 52/54


Dr hab. inż. Ewa Rudnik
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

http://www.iati.pl

Oferta

Ergospirometr

typ: Ergospirometr

model: START 2000M

opis:

Przenośne urządzenie umożliwiające ocenę obciążenia pracą lub wydolności poprzez pomiar parametrów takich jak:

  • ilość wydychanego w czasie wykonywania dowolnej czynności dwutlenku węgla i tlenu,
  • wentylacja minutowa płuc,
  • częstości skurczów serca,
  • saturacja krwi.

Więcej: ergospirometr START 2000M

zdjęcia: