Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Analizator sorpcji par i gazów Autosorb iQ (Quantachrome Instruments)

opis: Aparat do badań powierzchni właściwej, całkowitej objętości porów i rozkładu wielkości porów ciał stałych sprzężony z analizatorem temperaturowo programowalnej redukcji, utleniania i desorpcji oraz spektrometrem masowym. Zakres pomiarowy: powierzchnia właściwa od 0.0005 m2/g, średnica porów 0,35-500 nm, objętość porów od 0.0001 cm3/g, TPR-TPO-TPD do 1100C.

zdjęcia: