Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Różnicowy kalorymetr skaningowy

opis: Urządzenie do wyznaczania przepływu ciepła związanego z przemianami fazowymi materiałów w funkcji czasu i temperatury. Pozwala w sposób zarówno jakościowy, jak i ilościowy określić ciepło pobierane bądź wydzielane w procesach przemiany fazowej materiałów, związanych np. z topnieniem, utlenianiem lub innymi zmianami związanymi z przepływem ciepła. Urządzenie wyposażone jest w zamknięty układ chłodzący i 55-pozycyjny autosampler z karuzelą obejmującą 50 pozycji na próbki i 5 na odnośniki. Jest on wyposażony w sensor optyczny zapewniający precyzyjne umieszczanie naczynek w celi pomiarowej. Zakres temperatury: -90C ÷ 550C.

zdjęcia: