Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Analizator CHNS

opis: Zespół analizatorów elementarnych składający się z odrębnych analizatorów do jednoczesnego oznaczania węgla, wodoru, siarki oraz osobno do oznaczania azotu, w próbkach konwencjonalnych paliw kopalnych, paliw alternatywnych oraz biomasy. Wartości uzyskiwanych wyników charakteryzują badane substancje jako paliwa konwencjonalne i/lub alternatywne, oraz jako wartość pomocnicza, wspomagająca analizę emisji CO2 oraz tlenków azotu i siarki do środowiska naturalnego. Szczegółowa analiza paliw alternatywnych, biomas klasyfikowanych jako odnawialne źródła energii oraz popiołów powstających po ich spaleniu, umożliwia wsparcie przy tworzeniu nowych czystych technologii produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

zdjęcia: