Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Analizator rtęci Perkin - Elmer SMS 100

opis:

Zasada działania (metoda CV-AAS wg US-EPA 7473):

Wysokotemperaturowy rozkład próbki w strumieniu tlenu w piecu katalitycznym z transferem wydzielonej rtęci za pomocą strumienia gazu nośnego do amalgamatora, na którym następuje zgromadzenie rtęci wydzielonej z porcji próbki poddanej analizie; wydzielenie zgromadzonej rtęci z amalgamatora do detektora - spektrometru absorpcji atomowej.

Zastosowanie: Analizator SMS 100 pozwala na oznaczenie zawartości rtęci w zakresie od 0.05 ng (w próbce analitycznej) w szerokim spektrum próbek środowiskowych i innych, zarówno stałych, jak i ciekłych, np. wody powierzchniowe, podziemne, mineralne, do spożycia, ścieki komunalne i przemysłowe, odpady, osady, gleby, materiały roślinne, żywność, itp. Zaletą tego rodzaju analizatora jest brak konieczności wstępnej obróbki badanej próbki, np. mineralizacji mikrofalowej oraz brak konieczności stosowania kosztownych odczynników o bardzo niskiej zawartości rtęci (niezbędnych w przypadku tradycyjnych - „mokrych” - metod oznaczania zawartości rtęci).

zdjęcia: