Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Chromatograf gazowy z termosorberem

opis: Chromatograf gazowy 7890A z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i płomieniowo-fotometrycznym (FPD) firmy Agilent Technologies jest wykorzystywany do oznaczania szerokiej gamy związków organicznych (węglowodorów, pestycydów fosforoorganicznych i związków siarkowych). Dzięki połączeniu go z przystawką do termodesorpcji możliwe jest oznaczanie lotnych związków organicznych bez uprzedniego przygotowania próbek. Aparat pozwala również na oznaczanie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w powietrzu, glebie, gruntach, wodzie, ściekach i odpadach.

zdjęcia: