Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Automatyczny podajnik próbek APG 36 do analizatora AOX Multi X 2000

opis: Automatyczny podajnik próbek APG 36 do analizatora AOX multi X 2000 (Analityk Jena, Niemcy) usprawni wykonywanie oznaczenia adsorbowalnych, organicznie związanych chlorowców (AOX) w wodzie i ściekach, poprzez możliwość wcześniejszego przygotowania serii próbek analitycznych oraz automatyczne ich podawanie do pieca spaleń. Metoda oznaczania AOX polega na zaadsorbowaniu na porcji węgla aktywnego, w technice kolumnowej, organicznie związanych chlorowców zawartych w próbce zakwaszonej (do pH < 2). Węgiel aktywny z zaadsorbowanymi związkami chlorowców spalany jest w strumieniu tlenu w temperaturze 950oC. Powstałe chlorowcowodory są absorbowane w roztworze elektrolitu i oznaczane za pomocą miareczkowania argentometrycznego metodą mikrokulometryczną.

zdjęcia: