Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Przenośny analizator gazu Gas Data model GFM400

opis:

Przenośny analizator gazu Gas Data model GFM400 może być wykorzystany w monitoringu gazów powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla, jak i badaniach powietrza na terenach zanieczyszczonych.

W analizatorze pracującym w Zakładzie Monitoringu Środowiska GIG zainstalowane są następujące tory pomiarowe:

• wbudowany pomiar stężenia metanu, czujnik IR: (CH4) 0-100%,

• wbudowany pomiar dolnej granicy wybuchowości: 0-100% DGW,

• wbudowany pomiar stężenia dwutlenku węgla, czujnik IR: (CO2) 0-100%,

• wbudowany pomiar stężenia tlenu (O2) 0-25%,

• wbudowany pomiar stężenia siarkowodoru (H2S) 0 – 5 000 ppm,

• wbudowany pomiar stężenia amoniaku (NH3) 0 – 1 000 ppm,

• wbudowany pomiar stężenia tlenku węgla (CO) 0 – 1 000 ppm,

• wbudowany pomiar ciśnienia atmosferycznego 800 – 1200 mbar,

• wbudowany pomiar ciśnienia statycznego +/- 400 mbar,

• wbudowany pomiar przepływu gazu w zakresie: -60 do +100 l/h, rozdzielczość wskazań przepływu co najmniej 0,1 l/h

• pomiar prędkości przepływu realizowany przez zewnętrzny anemometr w zakresie nie gorszym niż 0,7 - 40 m/s i dokładności co najmniej ± 1% zakresu

• pomiar temperatury gazu realizowany przez zewnętrzny czujnik temperatury w zakresie nie gorszym niż od -10 do 100 oC i dokładności co najmniej ± 0,5 oC

zdjęcia: