Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Spektrofotometr UV/VIS PHARO 300

opis:

Spektrofotometr Spectroquant Pharo 300 (Merck, Niemcy) pozwala na szybkie i ilościowe oznaczenie wielu składników wód i ścieków (anionów, kationów, parametrów fizykochemicznych), w bardzo szerokim zakresie stężeń, dzięki możliwości stosowania gotowych testów analitycznych oraz pracy z wykorzystaniem własnych metod analitycznych.

Spektrofotometr umożliwia pomiar w zakresie długości fali od 190 nm do 1100 nm w kuwetach o długości drogi optycznej 10, 20 oraz 50 mm, a także w kuwetach okrągłych o średnicy 16 mm. Zakres pomiarowy obejmuje od -3.3 do +3.3 jednostek absorbancji. Oznaczenie spektrofotometryczne polega na pomiarze absorpcji promieniowania widzialnego i w bliskim nadfiolecie barwnych związków, w które przeprowadza się oznaczane substancje. Pomiar spektrofotometryczny przeprowadzany jest przy długości fali odpowiadającej najbardziej intensywnemu pasmu absorpcji.

zdjęcia: