Oferty zespołów > Centrum Czystych Technologii Węglowych

Oferent:

Centrum Czystych Technologii Węglowych


woj. śląskie
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1


prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
Główny Instytut Górnictwa

http://www.iati.pl

Oferta

Zestaw do monitoringu parametrów hydrologicznych

opis:

Pompy zanurzeniowe pozwalają na pobór wód z otworów piezometrycznych i studni o głębokości do 90 metrów. Zastosowanie pomp pozwala na pobieranie próbek wód podziemnych do badań fizykochemicznych wód. Młynki hydrometryczne służą do pomiarów wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych o różnej wielkości przepływu. Pomiary wielkości przepływu pozwalają oszacować ilość przepływających zanieczyszczeń w ciekach powierzchniowych. System Geon-BAT służy do poboru próbek wód porowych z gruntów, pomiaru ciśnienia porowego wody w gruntach, wykonywania testów przepuszczalności hydraulicznej gruntów poboru gazów gruntowych. System ten pozwala na pobieranie próbek wód gruntowych w celu określenia stopniach zanieczyszczenia.

Lokalizator instalacji podziemnych elektrycznych służy do wyznaczania bezpiecznych miejsc wykonywania wierceń i badań terenowych w celu uniknięcia kolizji z podziemnymi instalacjami.


zdjęcia: