Oferty zespołów > Instytut Elektrotechniki

Oferent:

Instytut Elektrotechniki


woj. dolnośląskie
50-369 Wrocław
M. Skłodowskiej-Curie 55/61


dr inż. Grzegorz Paściak

http://www.iel.wroc.pl

Oferta

Derywatograf TGA/DSC1 (SF 1100oC) - do jednoczesnej analizy TGA/DTA

opis: Skomputeryzowane urządzenie do badań termoanalitycznych, które umożliwia badanie efektów cieplnych oraz ubytków masy przy zaprogramowanym wzroście temperatury bądź w warunkach izotermicznych, w atmosferze powietrza lub w gazach obojętnych. Parametry: - Zakres temperatury: RT…1100oC, - Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,3 K, - Szybkość nagrzewania: 0…150 K/min, - Czas ogrzewania: (RT…1100oC) 10 min, - Czas chłodzenia: (1100oC) 22 min, - Zakres ważenia termowagi: min. 1,1 g, - Objętość próbki: do 900 μL, - Dokładność odczytu wagi: 1,0 mg, - Kontroler dopływu dwóch gazów reakcyjnych - sterowanie z oprogramowania, - Oprogramowanie umożliwiające obserwacje on-line krzywych TG i DSC (przeliczanej z DTA), operacje na krzywych, opracowywanie wyników pomiaru.

producent: Mettler-Toledo

zdjęcia: