Oferty zespołów > Instytut Elektrotechniki

Oferent:

Instytut Elektrotechniki


woj. dolnośląskie
50-369 Wrocław
M. Skłodowskiej-Curie 55/61


dr inż. Grzegorz Paściak

http://www.iel.wroc.pl

Oferta

Aparatura do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości

opis: System pomiarowy przeznaczony do sporządzania izoterm adsorpcji i desorpcji gazów analitycznych na ciele stałym w zakresie ciśnień od 0 do 950 mmHg. Na podstawie charakterystyk system oblicza podstawowe parametry opisujące jakość i efektywność różnych materiałów, tzn. powierzchnię właściwą i porowatość, bazując na teoriach DFT, Horvatha-Kawazoe, t-Plot, Dubinina-Astakhova, Dubinina-Radushkevica, BJH, izoterm Langmuira, BET, Freundlicha i innych. Uzyskane wyniki są prezentowane w postaci wartości średnich, rozkładów, wykresów obrazujących szybkość zmian, w przeliczeniu na jednostkę masy, powierzchni, objętości. Najważniejsze dodatkowe cechy: - dwa niezależne systemy pomp próżniowych (pompy turbomolekularne i membranowe) umożliwiające równoległe przygotowanie i analizę próbek począwszy od ciśnień mniejszych niż 3,8 · 10-9 mmHg w temperaturze ciekłego azotu, - zautomatyzowany układ odgazowania w zadanej temperaturze do 450 °C, - stacja gazów analitycznych m.in. azot, argon, CO2, krypton, wodór, mieszaniny gazów, - pomiar sorpcji pary wodnej, - rejestracja szybkości zjawisk adsorpcji i desorpcji.

zdjęcia: