Oferty zespołów > Instytut Elektrotechniki

Oferent:

Instytut Elektrotechniki


woj. dolnośląskie
50-369 Wrocław
M. Skłodowskiej-Curie 55/61


dr inż. Grzegorz Paściak

http://www.iel.wroc.pl

Oferta

Mikroskop skaningowy + przystawka EDS

opis: Aparatura służy do badań mikrostruktury w skali ułamków mikrometrów z jednoczesną analizą składu chemicznego.

zdjęcia: