Oferty zespołów > Instytut Elektrotechniki

Oferent:

Instytut Elektrotechniki


woj. dolnośląskie
50-369 Wrocław
M. Skłodowskiej-Curie 55/61


dr inż. Grzegorz Paściak

http://www.iel.wroc.pl

Oferta

Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-Vis firmy JASCO V-670

opis: Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-Vis JASCO V-670, wykorzystywany jest do pomiarów transmisji (absorbancji) roztworów oraz transmisji i odbicia zwierciadlanego próbek stałych zarówno związków organicznych, jak i nieorganicznych. Pomiary dwuwiązkowe, w zakresie pomiarowym od 190 do 2700 nm mogą być prowadzone ze zmienną szerokością szczeliny oraz regulowaną szybkością pomiaru. Pomiary mogą być prowadzone w różnych rozpuszczalnikach jak też w postaci cienkich warstw (powłok) na podłożu szklanym lub kwarcowym. Program SPECTRA MENAGER do analizy widm pozwala m.in. na wyznaczanie grubości warstw, współczynnika załamania i ekstynkcji oraz przerwy energetycznej optycznej.

zdjęcia: