Oferty zespołów > Zespół materiałów luminescencyjnych

Oferent:

Zespół materiałów luminescencyjnych


woj. dolnośląskie
50-383 Wrocław
F. Joliot - Curie 14


prof. dr hab. Eugeniusz Zych
Wydział Chemii UWr.

http://zb11a.chem.uni.wroc.pl/

Oferta

Spektrofluorymetr FLS980

model: FLS980

opis:

Urządzenia  serii  FLS980  to  spektrofluorymetry  o  budowie  modułowej,  obsługiwane  z  poziomu oprogramowania,  umożliwiające  pomiary  stacjonarne  oraz  czasowo-rozdzielcze  fotoluminescencji.

Urządzenia umożliwiają pomiar:

 •  Widma fluorescencji oraz fosforescencji
 •  Czasu życia fluorescencji oraz fosforescencji

Dane  można  uzyskać  w  szerokim  zakresie  widmowym,  od ultrafioletu  do  bliskiej  podczerwieni  z czułością techniki zliczania pojedynczych fotonów.  Jest to seria spektrometrów,  które łączą  w sobie wyjątkową czułość oraz wysoką rozdzielczość widmowąi czasową. Spektrofluorymetr serii FLS980 jest idealny dla wymagających zastosowań w obszarach:

 • Fotofizyki
 • Fotochemii
 • Biofizyki
 • Inżynierii Materiałowej

Spektrofluorymetr serii FLS980 składa się z następujących podzespołów:

 •  Źródło światła– źródło wzbudzenia powodujące fotoluminescencję próbki
 •  Monochromator wzbudzenia– element umożliwiający wybór określonej długości  fali światła z pełnego spektrum źródła wzbudzenia
 •  Komora próbek  – komora obejmująca podzespoły optyczne i uchwyty próbek
 •  Monochromator  emisji –  element  umożliwiający  wybór  określonej  długości  fali  światła  z pełnego spektrum emisji próbki
 •  Detektor– urządzenie rejestrujace strumień fotonów emisji próbki przy wybranej długości fali
 •  Dedykowany PC –komputer z oprogramowaniem F980.

W zależności od trybu pomiaru, stosowane są różne źródła światła oraz różne techniki gromadzenia danych.

producent: Edinburgh Instruments

zdjęcia: