Oferty zespołów > Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Oferent:

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


woj. Podkarpackie
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 6


Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska

http://www.iati.pl

Oferta

Reometr kapilarny

model: SMART Rheo 7040

opis:

Badanie krzywych płynięcia stopionych termoplastów oraz krzywych pVT

producent: CEAST-Instron

zdjęcia: