Oferty zespołów > Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Oferent:

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


woj. Podkarpackie
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 6


Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska

http://www.iati.pl

Oferta

Młoty do badania udarności (wg Charpy’ego i Izode’a)

opis:

Młoty  z rejestracją siły w czasie do oznaczania udarności próbek (w próbie zginania lub rozciągania) polimerowych i kompozytów

zdjęcia: