Oferty zespołów > Inteligentne budownictwo energooszczędne

Oferent:

Inteligentne budownictwo energooszczędne


woj. Politechnika Krakowska, Polska
31-155 Kraków
Warszawska 24


dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak
Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego

http://iati.pl

Oferta

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE)

Domena:

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego to innowacyjna jednostka Politechniki Krakowskiej, w ramach której powstało laboratorium do badań, oceny oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla budownictwa “niemal zero energetycznego”.

Jest to unikatowe w skali kraju laboratorium, do badania i wdrażania innowacyjnych technologii w zakresie budownictwa energooszczędnego. Wyposażenie stanowią urządzenia badawcze unikalne na skalę europejską, m. in. manekin termiczny, komory klimatyczna i starzeniowa, robot samobieżny do badania klimatu pomieszczeń, skaner 3d z opcją termowizji. Budynek laboratoryjny MLBE jest budynkiem do badan w skali rzeczywistej, wyposażony na niespotykaną na skalę europejską ilość czujników (3 tys. szt.) umieszczonych w strukturze budynku i instalacjach. Jest to budynek w pełni zautomatyzowany (klasa A). Projekt zakłada wiele doświadczeń, które będą podstawą do oceny technologii pod kątem efektywności energetycznej.

Laboratoria stworzone w ramach MLBE to:

  • Laboratorium Fizyki Budowli
  • Laboratorium Systemów Klimatyzacyjno – Grzewczych
  • Laboratorium Komfortu Wewnętrznego
  • Laboratorium Systemów Sterowania
  • Pracownia Projektowa Budownictwa Energooszczędnego
  • Pracownia Modelowania i Analiz
  • Pracownia Ekspertyz (opinii i orzeczeń) w zakresie problematyki badawczej MLBE.