Oferty zespołów > Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

Oferent:

Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych


woj. Polska
31-120 Kraków
Al. Mickiewicza 21


dr hab. Marcin Pietrzykowski, prof. UR
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

http://iati.pl

Oferta

Laboratorium geochemii środowiska i terenów przeznaczonych do rekultywacji

Domena:

Laboratorium prowadzi badania w zakresie szeroko rozumianej geochemii środowiska. Badane są próbki gleby, wody, materiałów roślinnych, nawozów oraz odpadów. Analizowane są zarówno zawartości makro- jak i mikroskładników z użyciem technik analizy instrumentalnej, spektrofotometria ICP. UV, VIS, ASA, chromatografia jonowa) oznaczane są również właściwości fizyczne badanych materiałów oraz ich aktywność mikrobiologiczna. 

         Zespół pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni ~200 m2 znajduje się na IV piętrze budynku Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy al. 29 Listopada w Krakowie. 

Wyposażenie laboratorium:

 • Spektrometr ICP OES iCap 6500,
 • Chromatograf jonowy do równoległej analizy anionów i kationów nieorganicznych ICS 5000,
 • Spektrometr absorpcji atomowej do pracy techniką płomieniową i metodą pieca grafitowego iCE 3500Z,
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC z detektorem UVis i Fluorescsncyjnym Ultimate 3000,
 • Chromatograf jonowy do równoległej analizy anionów i kationów nieorganicznych ICS 5000,
 • Zestaw do określenia charakterystyki pF, (A+B+C+D),
 • Aparat piaskowy pF 0-2,0,
 • aparat piaskowo - kaolinitowy pF 2-2,7,
 • aparat membramowy pF 3-4,2,
 • Spektrometr absorpcji atomowej do pracy techniką płomieniową i metodą pieca grafitowego iCE 3500Z,
 • Spektrometr rentgenowski całkowitego odbicia-TXRF S2 PICOFOX ,
 • Laserowy miernik wielkości cząstek ANALYSETTE 22 NanoTec plus,
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC z detektorem UVis i Fluorescsncyjnym Ultimate 3000 ,
 • System do mineralizacji w naczyniach otwartych i zamkniętych wysokociśnieniowych(A+B) Mars i Star 2,
 • Analizator węgla (OWO) TOC-CPH,
 • Spektrometr bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-NIR) Antaris II FT NIR,
 • Dyfraktometr rentgenowski D2 PHASER,
 • Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem + wirówka laboratoryjna Rotina 420 i Rotina 420R,
 • Waga analityczna CPA 224S-OCE,
 • Waga precyzyjna CPA6202S-OCE,
 • Automatyczny system do mycia naczyń kwasem azotowym TraceCLAN,
 • System dejonizacji wody,
 • Mineralizator 20 miejscowy DigiPrep HT 250,
 • Łaźnia wodna z wytrząsaniem i chłodzeniem GLF 1086,
 • Wytrząsarka GFL 3006,
 • Młynek nożowy,
 • Suszarka laboratoryjna,
 • Cieplarka z chłodzeniem,
 • Komora wilgotnościowa z chłodzeniem,
 • Chłodziarka laboratoryjna,
 • Zestaw do pobierania i oceny próbek środowiskowych.