Oferty zespołów > Centrum surowców mineralnych i pierwiastków krytycznych

Oferent:

Centrum surowców mineralnych i pierwiastków krytycznych


woj.
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30


Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
Akademia Górniczo-Hutnicza

http://iati.pl

Oferta

Laboratorium Analiz Strukturalnych, Fazowych i Geochemicznych

Domena:

Wydziałowe Laboratorium Analiz Strukturalnych, Fazowych i Geochemicznych

 • mikroskop elektronowy Fei Quanta 200 (EDS)
 • dyfraktometr rentgenowski (SmartLab(9kW) RIGAKU z kamerą wysokotemperaturową HTK 1200 i kamerą higrostatyczną, Miniflex 600 RIGAKU
 • spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XRF (PRIMINI RIGAKU)
 • spektrometr podczerwieni z mikroskopem ramanowskim (NICOLET 6700 Thermo Scientific , DXR Raman Microscope Thermo Scientific)
 • aparat do analizy termicznej STA 449 F3 Jupiter Netzsch sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym QMS 403 C Aeolos i spektrometrem FTIR Brukerlab
 • system do badań teksturalnych obejmujący analizatory wielkości cząstek i powierzchni właściwej (ASAP MP HD, SEDIPRAPH 5120, SATURN II DIGISIZER 5202)
 • spektrometr absorpcji atomowej (iCE3000 Thermo Fisher Scientific)
 • spektrometr masowy różnicowy (IRMS) Delta V Plus firmy Thermo Scientific sprzężony z analizatorem elementarnym Flash 2000 i TC/EA
 • chromatograf gazowy Trace GC Ultra z przystawką Gasbench II oraz z systemem Precon
 • aparat do separacji kerogenu – Kerogenatron, chromatograf gazowy sprzężony z potrójnym detektorem masowym GC-MS-MS typu potrójny kwadrupol
 • pirolizer CDS Pyrolopole 5Series
 • precyzyjne aparaty do pomiarów adsorpcji fizycznej par i gazów (AUTOSORB-1C – Quantachrome; ASAP 2420 – Micromeritics, USA)