Oferty zespołów > Infrastruktura Transportu

Oferent:

Infrastruktura Transportu


woj.
31-155 Kraków
Warszawska 24


Dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK
Politechnika Krakowska

http://iati.pl

Oferta

Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli

Domena: Laboratorium dysponuje sprzętem do badań oddziaływania infrastruktury transportowej na otoczenie  w zakresie drgań i ich oddziaływania na otaczająca zabudowę.. Laboratorium wchodzi w skład Instytutu Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechnice Krakowskiej.

Akredytacja: akredytacja nr AB846 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji