Oferty zespołów > Infrastruktura Transportu

Oferent:

Infrastruktura Transportu


woj.
31-155 Kraków
Warszawska 24


Dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK
Politechnika Krakowska

http://iati.pl

Oferta

Laboratorium materiałów i nawierzchni drogowych

Domena:

Laboratorium posiada:

  • unikatowe wyposażenie do badań wytrzymałościowych nawierzchni drogowych przy statycznych i dynamicznych obciążeniach w różnych warunkach klimatycznych,
  • unikatową aparaturę do rejestracji pól naprężeń i przemieszczeń w badanych próbkach.