Oferty zespołów > Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska

Oferent:

Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska


woj. Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
65-516 Zielona Góra
ul. prof. Z. Szafrana 15


dr inż. Piotr Ziembicki
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowska

http://www.iis.uz.zgora.pl

Oferta

Laboratorium Wytwarzania Energii

Domena:

Laboratorium Wytwarzania Energii, w którym funkcjonuje szereg urządzeń służących do wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu różnych paliw (gaz ziemny, paliwa stałe, odnawialne źródła energii). Wszystkie te urządzenia są połączone w jeden układ technologiczny regulowany z pojedynczego, zintegrowanego sterownika programowalnego. Takie rozwiązanie powoduje możliwość prowadzenia badań i analiz w zakresie współpracy poszczególnych elementów źródła ciepła, sprawności wytwarzania energii, kosztów, efektywności energetycznej itd. Niezwykle istotną częścią badawczego układu technologicznego są odnawialne źródła ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne płaskie i próżniowe, a także ogniwa fotowoltaiczne, w tym z układem nadążnym). Innowacyjnym rozwiązaniem zapewniającym ogromne możliwości badawcze jest układ wytwarzania chłodu na potrzeby instalacji klimatyzacyjnej budynku przy wykorzystaniu chłodziarki absorpcyjnej zasilanej ciepłem z kolektorów słonecznych.