Oferty zespołów > Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska

Oferent:

Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska


woj. Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
65-516 Zielona Góra
ul. prof. Z. Szafrana 15


dr inż. Piotr Ziembicki
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowska

http://www.iis.uz.zgora.pl

Oferta

Laboratorium Symulacji Komputerowej

Domena:

Laboratorium Symulacji Komputerowej jest wyposażone w sprzęt i oprogramowanie pozwalające na prowadzenie badań symulacyjnych dowolnych systemów technicznych z branży budowlanej, architektonicznej, inżynierii środowiska, energetyki i pokrewnych oraz wielu innych. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie pozwolił na stworzenie jednego z najnowocześniejszych i najbardziej kompleksowych laboratoriów badawczych w Polsce. Oprogramowanie, które będzie wykorzystywane w Laboratorium pozwala na prowadzenie symulacji energetycznych, wytrzymałościowych (zarówno konstrukcji jak i urządzeń), a także projektowanie nowych urządzeń oraz optymalizację istniejących. Tworzy to niezwykle szerokie możliwości współpracy z przemysłem, poprzez udostępnienie bardzo drogiego sprzętu i oprogramowania wraz z usługą prowadzenia dedykowanych prac badawczych i projektowych przez zespół naukowców i inżynierów specjalistów w różnych branżach. Wykorzystanie przez firmy tak kompleksowej i nowoczesnej oferty badawczej pozwala na obniżenie kosztów ich funkcjonowania, poprzez przeniesienie ciężaru prowadzenia badań i prac rozwojowych produktów czy technologii z firmowych działów R&D do specjalizowanego laboratorium badawczego wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie. Jednocześnie zapewnienie współpracy przemysłu z jednostką badawczą pozwoli na rozwój oferowanych przez firmy technologii, a także zmniejszenie energochłonności procesów już w nich funkcjonujących. Bardzo ważnym elementem wyposażenia Laboratorium Symulacji Komputerowej jest infrastruktura sprzętowej obejmująca m.in. wysokiej klasy stacje robocze (komputery PC), wyposażenie audiowizualne Laboratorium, sprzęt serwerowy przeznaczony do wirtualizacji oprogramowania symulacyjnego (rozbudowana i nowoczesna serwerownia), wysokiej klasy kamera termowizyjna, nowoczesny przenośny analizator spalin. Zakup sprzętu serwerowego pozwolił na współdzielenie oprogramowania symulacyjnego w rozproszonych zespołach badawczych, co jest niezbędne np. przy prowadzeniu projektów badawczych czy zleceń komercyjnych, w których udział biorą naukowcy i inżynierowie pracujący w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Najważniejszym elementem Laboratorium Symulacji Komputerowej jest oprogramowanie symulacyjne przeznaczone do prowadzenia modelowania i symulacji w bardzo szerokim spektrum tematycznym, m.in.:

- symulacja energetyczna budynków, instalacji i wyposażenia:

 •  DesignBuilder,
 • EnergyPlus
 • SketchUp + NREL OpenStudio,
 • TRNSYS,
 • Autodesk Building Design Suite,

- symulacja systemów energetycznych, sieci zewnętrznych, elektrociepłowni, danych meteo:

 • AudytorSCW,
 • Bentley sisHYD Heat,
 • Autodesk Infrastructure Design Suite,
 • MIKE Urban (Model Manager (MM), CS Pipeflow, Water Distribution, CS Rainfall Runoff (RR), CS Catchment Analys (CA),

- modelowanie i symulacja pracy kotłów fluidalnych, skraplaczy bloków energetycznych, fali powodziowej, z możliwością wykorzystania w systemach ostrzegania przeciwpowodziowego, przepływów z wymianą ciepła,

 • oprogramowanie ANSYS Fluid Dynamics (Fluent),

- oprogramowanie uniwersalne

 • Matlab + Simulink,
 • SolidWorks
 • opramowanie GIS
 • GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System).

Wszystkie programy będą zakupione zarówno w wersjach komercyjnych, pozwalających na wykonywanie badań w ramach projektów badawczych jak również zleceń dla przemysłu, jak i edukacyjnych i badawczych pozwalających na prowadzenie projektów badawczych i dydaktyki.