Oferty zespołów > Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska

Oferent:

Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska


woj. Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
65-516 Zielona Góra
ul. prof. Z. Szafrana 15


dr inż. Piotr Ziembicki
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowska

http://www.iis.uz.zgora.pl

Oferta

Laboratorium Budownictwa Zrównoważonego

Domena:

Laboratorium Budownictwa Zrównoważonego, w którym znajduje się 12 pomieszczeń doświadczalnych (4 na parterze oraz 8 na II piętrze) o takiej samej powierzchni, zlokalizowanych obok siebie z oknami w kierunku południa. Pomieszczenia na parterze różnią się konstrukcją podłogi na gruncie, natomiast pomieszczenia na II piętrze konstrukcją ścian zewnętrznych, wewnętrznych i stropodachów. Dodatkowo na II piętrze znajdują się 2 sale ćwiczeniowe również do celów badawczych, w których zainstalowane jest chłodzenie stropowe. Wewnątrz przegród budowlanych (podłogi, stropodachy i ściany zewnętrzne zamontowane są czujniki temperatury i wilgotności), a w wybranych pomieszczeniach urządzenia służące do pomiaru mikroklimatu (termo-higrometry, czarne kule, czujniki do pomiaru stężenia CO2 czy ciśnienia absolutnego). We wszystkich 14 pomieszczeniach badawczych zastosowano żaluzje zewnętrzne sterowane centralnie, co umożliwia np. określenie wpływu nasłonecznienia na zużycie energii przez dane pomieszczenie badawcze. Opomiarowano również zużycie ciepła w każdym z pomieszczeń. Podobnie jak w przypadku Laboratorium Wytwarzania Energii, wszystkie urządzenia pomiarowe wpięte są w system zarządzania budynkiem BMS. W budynku ponadto znajdują się różne systemy grzewcze i chłodzące: ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe (ścienne, podłogowe i stropowe), grzejniki wodne i elektryczne, klimatyzacja powietrzna. Niezwykle istotnym elementem opisywanego laboratorium badawczego jest układ sterowania i automatyki oraz przede wszystkim oprogramowanie i sprzęt służący do zbierania, archiwizacji i wizualizacji parametrów pracy każdego urządzenia. Układ czujników (termometry, ciepłomierze, przepływomierze, analizatory spalin itd.) zrealizowany w laboratorium badawczym pozwala na pełną wizualizację wszystkich istotnych parametrów pracy źródła energii w dowolnym miejscu układu technologicznego.