Oferty zespołów > Instytut Elektrotechniki

Oferent:

Instytut Elektrotechniki


woj. dolnośląskie
50-369 Wrocław
M. Skłodowskiej-Curie 55/61


dr inż. Grzegorz Paściak

http://www.iel.wroc.pl

Oferta

Pracownia Badań Strukturalnych

Domena: - Analiza jakościowa i ilościowa metodą dyfrakcji proszkowej, - Badanie polimorfizmu materiałów metodą dyfrakcji proszkowej w podwyższonych temperaturach, - Wyznaczanie wielkości i kształtu krystalitów metodami rentgenografii dyfrakcyjnej, - Identyfikacja rodzaju i rozkładu pierwiastków przy pomocy mikroanalizy rentgenowskiej.

Akredytacja: - Badanie palności (metodą rozżarzonego drutu, metodą palnika igłowego) - Badanie palności metodą wskaźnika tlenowego - Sprawdzanie odporności przewodów na pionowe rozprzestrzenianie płomienia. Płomień palnika dyfuzyjnego - Ocena palności materiałów elektroizolacyjnych w obecności źródła zapłonu. Metoda FV. - Badanie zagrożenia ogniowego płomieniem mieszankowym 1 kW