Oferty zespołów > COVID-19

Oferent:

COVID-19


woj.
Kontakt@iati.pl


Wirus COVID-19 - Profilaktyka i leczenie Oferta partnerów
http://iati.pl

Oferta

Laboratorium Obrazowania, Wydz. Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Domena:

Laboratorium Obrazowania na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej wyposażone jest w unikalny na skalę krajową cytometr masowy Helios (ang. Imaging Mass Cytometry, IMC), służący do analizy próbek, w których komórki znajdują się w zawiesinie (są to np. komórki krwi czy próbki hematologiczne od pacjentów z białaczką). Dzięki ogromnej muliparametrowości możliwa jest bardzo dokładna analiza takich próbek pod kątem znajdujących się w nich białek.
Obecnie na Politechnice Wrocławskiej system Helios jest wykorzystywany w kilku projektach naukowych – Team-Net z FNP oraz Harmonia z NCN (prof. Marcin Drąg) oraz Sonata z NCN (dr inż. Marcin Poręba).

Hyperion to moduł do robienia zdjęć, który nie posiada aparatu. Istotą jego działania jest laser UV o dużej mocy. W module umieszcza się slajd, na którym znajduje się preparat tkankowy, który wcześniej  był wyznakowany przeciwciałami skoniugowanymi z metalami (w celu detekcji białek). Pod wpływem lasera UV następuje ablacja, czyli odparowanie materiału z powierzchni slajdu, fragmentu próbki o powierzchni 1 mikrometra kwadratowego. Następnie próbka ta trafia do cytometru masowego Helios, gdzie następuje detekcja znajdujących się w niej białek. Kolejne cykle ablacji fragmentów preparatu i analizy białek w cytometrze masowym pozwalają na stworzenie dwuwymiarowego obrazu próbki (podobnie jak w mikroskopie), którzy przedstawia rozmieszczenie poszczególnych białek w obrębie komórki lub nawet w obrębie fragmentu całej tkanki.
Hyperion, dzięki zastosowaniu metali jako znaczników, pozwala na równoległą detekcję stężenia i lokalizacji ponad 40 różnych białek w tkance (dla porównania mikroskopy fluorescencyjne pozwalają na analizę 4-5 kolorów, czyli białek, w komórce).
System Hyperion wykorzystany jest m.in. do badań nad przeciwdziałaniem COVID-19. W tym wypadku badania naukowców skupiają się na dwóch głównych aspektach.
Pierwszym z nich jest praca nad testem diagnostycznym choroby COVID-19 w oparciu o aktywność proteazy SARS-CO-2 Mpro. Należy zaznaczyć, że system Hyperion nie będzie wykorzystywany bezpośrednio do testów diagnostycznych, ponieważ czas jednego pomiaru wynosi od sześciu do dwunastu godzin, ale będzie stanowił idealną platformę do walidacji opracowanych testów w kontekście ich swoistości i selektywności. Testy przesiewowe, zoptymalizowane na systemie Hyperion, będą mogły być wykorzystywane w formacie wielodołkowych płytek z wykorzystaniem standardowych czytników fluorescenyjnych (testy reakcji enzymatycznych, czy testy typu ELISA).
Drugim aspektem badań z wykorzystaniem systemu Hyperion jest bardzo szeroka i dokładna analiza immunologiczna próbek biologicznych.
W planach jest prowadzenie badań w zakresie poszukiwania specyficznych komórek, które powstają w ludzkim układzie odpornościowym w odpowiedzi na infekcję wirusową.