Oferty zespołów > Instytut Elektrotechniki

Oferent:

Instytut Elektrotechniki


woj. dolnośląskie
50-369 Wrocław
M. Skłodowskiej-Curie 55/61


dr inż. Grzegorz Paściak

http://www.iel.wroc.pl

Oferta

Pracownia Elementów Izolacyjno-Konstrukcyjnych i Powłok Ochronnych

Domena: - Oceny agresywności korozyjnej naturalnych środowisk atmosferycznych - Ochrony antykorozyjnej urządzeń, aparatów i podzespołów przeznaczonych do pracy w różnych agresywnych warunkach klimatycznych (miejskich, przemysłowych, tropikalnych, morskich, kopalnianych itp.) - Badań korozji galwanicznej (stykowej) metali - Badania odporności korozyjnej lakierowych powłok ochronnych w komorach korozyjnych - Badania właściwości fizyko-mechanicznych powłok lakierowych: grubości, odporności na uderzenie i zarysowanie, przyczepności wykonywanej metodami nacięć krzyżowych i odrywową, tłoczności, elastyczności, twardości względnej i ścieralności - Oceny wpływu produktów termicznego rozkładu tworzyw sztucznych na korozję metali - Oceny właściwości antystatycznych powłok lakierowych - Opracowania nowej generacji, nietoksycznych pigmentów aktywnych dla antykorozyjnych farb gruntowych - Modyfikacji klasycznej ogniowej powłoki cynkowej w zwiększenia jej odporności korozyjnej - Doboru farb dla zabezpieczania powierzchni stalowych ocynkowanych (system DUPLEX) - Doboru i oceny jakości farb dla zabezpieczania linii WN - Doboru i oceny farb antykorozyjnych dla zabezpieczania obiektów mostowych oraz innych konstrukcji stalowych infrastruktury miejskiej Wrocławia