Oferty zespołów > ChuOp

Oferent:

ChuOp


woj. DOLNOŚLĄSKIE
45-052 Opole
ul. Oleska 48


Dr hab. Krzysztof Ejsmont
Katedra Krystalografii, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski

http://www.alpha.uni.opole.pl

Oferta

Laboratorium krystalograficzne

Domena: W Katedrze Krystalografii znajdują się dwa dyfraktometry: KUMA KM-4 (tradycyjny) i Xcalibur CCD wyprodukowane przez KUMA Diffraction - firmę, która powstała w 2001 roku w wyniku połączenia dwóch firm KUMA oraz Oxford Diffraction. Oba aparaty (geometria kappa) wyposażone są w ceramiczne, o mocy 3 kW, lampy rentgenowskie z anodą molibdenową. Czuły detektor CCD oraz zaawansowana elektronika, w przypadku dyfraktometru Xcalibur CCD, pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości danych pomiarowych nawet przy stosunkowo niewielkiej mocy wiązki promieniowania rentgenowskiego. Typowy pomiar z wykorzystaniem tradycyjnego dyfraktometru zajmuje około kilku dni, natomiast w przypadku zastosowania dyfraktometru z kamerą CCD kilka godzin (zwykle od 6 do 10) w zależności od intensywności wiązek ugiętych oraz właściwości badanego kryształu. Używając nowoczesnego oprogramowania oraz komputera, rozwiązanie oraz udokładnienie struktury krystalicznej w przypadku standardowych próbek kryształów zajmuje niespełna godzinę. Struktury, które wykazują nieporządek wymagają jeszcze ciągle większego nakładu pracy podczas procesu udokładniania. Rejestrowana jednak przez licznik CCD duża ilość, o stosunkowo wysokiej intensywności, danych pomiarowych znacznie zwiększa szanse udokładniania struktur takich kryształów. Oba aparaty mogą być wyposażone w przystawki temperaturowe: wysokotemperaturową KUMA (300 - 750 K) oraz niskotemperaturową Oxford Cryosystems (85 - 370 K).