Oferty zespołów > Katedra Fizyki Molekularnej

Oferent:

Katedra Fizyki Molekularnej


woj. łódzkie
90-924 Łódź
ul. Żeromskiego 116


prof. dr hab. Jacek Ulański
Wydział Chemiczny

http://kfm.p.lodz.pl

Oferta

Laboratorium spektroskopii optycznej

Domena: - spektrometr UV-VIS-NIR (Varian Inc. Carry 5000) (zakres 175 - 3300 nm) ze sferą całkującą - mikroskop z przystawką FP-90 (Mettler-Toledo) do analizy termo-optycznej i DSC