Oferty zespołów > Katedra Fizyki Molekularnej

Oferent:

Katedra Fizyki Molekularnej


woj. łódzkie
90-924 Łódź
ul. Żeromskiego 116


prof. dr hab. Jacek Ulański
Wydział Chemiczny

http://kfm.p.lodz.pl

Oferta

Laboratorium mikro-spektrofluorymetrii

Domena: spektrofluorymentr FLS980 (Edinburgh Instruments) sprzężony z inwersyjnym mikroskopem optycznym (Nikon Eclipse TE2000-U)