Oferty zespołów > Katedra Fizyki Molekularnej

Oferent:

Katedra Fizyki Molekularnej


woj. łódzkie
90-924 Łódź
ul. Żeromskiego 116


prof. dr hab. Jacek Ulański
Wydział Chemiczny

http://kfm.p.lodz.pl

Oferta

Laboratorium spektroskopii dielektrycznej

Domena: system do szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej Novocontrol z analizatorem dielektrycznym o wysokiej rozdzielczości (ALPHA-ANB) (zakres 3uHz - 20MHz), oraz z wysokoczęstotliwościowym analizatorem impendancji (Agilent E4991) (zakres 1MHz - 3GHz)