Oferty zespołów > Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Oferent:

Sieci, urządzenia i usługi multimedialne


woj. dolnośląskie, Polska
50-370 Wrocław
Wyb. Wyspiańskiego 27


Dr inż. Jacek Oko
Z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

http://iati.pl

Oferta

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Domena:

Jedno z największych akredytowanych laboratoriów Politechniki Wrocławskiej, w którym każdego roku prowadzi się badania naukowe oraz badania w ramach prac innowacyjno-wdrożeniowych dla około 50-ciu przedsiębiorstw z kraju i zagranicy. Dodatkowym efektem działalności laboratorium jest upowszechnianie wiedzy o zagadnieniach kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz udzielanie pomocy przedsiębiorcom w spełnianiu wymagań zawartych w dyrektywach unijnych w tym obszarze.

Znakiem rozpoznawczym laboratorium są specjalne komory ekranowane, takie jak na przykład komora rewerberacyjna, komora GTEM czy największa w kraju komora bezodbiciowa SAC , które umożliwiają skuteczną izolację od zewnętrznego środowiska.

W ramach prowadzonych badań mierzone są poziomy zaburzeń elektromagnetycznych,  stanowiące niezamierzony efekt pracy urządzeń elektronicznych. Dotyczy to zarówno sygnałów zaburzeń w postaci prądów wielkiej częstotliwości w dołączonych przewodach (np. zasilających i interfejsowych), jak również zaburzeń promieniowanych przez te urządzenia w postaci fal elektromagnetycznych.

Spełnienie wymogów kompatybilności elektromagnetycznej przez urządzenia elektroniczne i elektryczne potwierdzane jest przez producentów znakiem CE umieszczonym na produkcie i pozwala ono ich użytkownikom na bezpieczne i bezproblemowe jednoczesne korzystanie z wielu urządzeń, nawet wówczas, gdy są one umieszczone obok siebie. Spełnienie wymagań EMC jest niezbędne także dla zapewnienia poprawnego działania skomplikowanych systemów, w tym istotnych dla funkcjonowania kraju i gospodarki.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej oprócz pomiaru emisji oraz badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia elektromagnetyczne prowadzi także pomiary parametrów anten, skuteczności ekranowania oraz wybranych parametrów urządzeń nadawczych. Prowadzone są także badania w zakresie stosowania materiałów i technik do ograniczania emisji elektromagnetycznych i zwiększania odporności urządzeń na zaburzenia elektromagnetyczne.

 

Akredytacja: Status jednostki autoryzowanej przez Ministerstwo Infrastruktury RP (decyzja nr 20 HTNP/AUKE/2004 z dnia 17 sierpnia 2004) w zakresie Dyrektywy 89/336/EWG art. 10.2 dyrektywy - kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).