Oferty zespołów > Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Oferent:

Sieci, urządzenia i usługi multimedialne


woj. dolnośląskie, Polska
50-370 Wrocław
Wyb. Wyspiańskiego 27


Dr inż. Jacek Oko
Z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

http://iati.pl

Oferta

Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego

Domena:

Jednostka badawcza Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej prowadząca badania w zakresie metrologii pól elektromagnetycznych (PEM), zwłaszcza dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy w PEM oraz ochrony środowiska elektromagnetycznego. 

Laboratorium oferuje również usługi wzorcowań aparatury do pomiaru pól elektromagnetycznych. 

Zakres prac naukowo-badawczych:

 1.  Metrologia pól elektromagnetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod fotonicznych.
 2.  Badanie zagrożenia środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne.
 3.  Badanie metod ograniczenia ekspozycji i skuteczności stosowanych środków ochronnych przed promieniowaniem.
 4.  Teoretyczne prognozowanie i badanie rozkładów pola w otoczeniu źródeł promieniowania.
 5.  Analiza potrzeb i możliwości ochrony przed niepożądanym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na materię ożywioną i nieożywioną.
 6.  Opracowywanie nowych metod wytwarzania i pomiaru wzorcowych pól elektromagnetycznych.
 7.  Budowa wzorców pola elektromagnetycznego i układów ekspozycyjnych PEM:
  • wzorce pola elektrycznego z antenami prętowymi na zakres 10 kHz-30 MHz,
  • wzorce pola magnetycznego z antenami ramowymi na zakres 0-1000 MHz,
  • wzorce pola elektrycznego z antenami dipolowymi na zakres 30-1000 MHz,
  • wzorce pola elektromagnetycznego z linią TEM na zakres 0-1 GHz,
  • wzorce pola elektromagnetycznego z antenami kierunkowymi na zakres do 90 GHz.
 8.  Analiza dokładności wzorców PEM i badania możliwości jej poprawy.
 9.  Analiza porównawcza wzorców pola elektromagnetycznego.
 10.  Rozwijanie metod porównania wzorców PEM i uczestnictwo w międzynarodowej komparacji wzorców pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Miar i Wag w Sevres.
 11.   Analizy teoretyczne rozkładów pól elektromagnetycznych w otoczeniu struktur promieniujących, wykorzystywanych zwłaszcza jako źródła pola wzorcowego.

 

Akredytacja: Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (AB361) w zakresie metrologii pól elektromagnetycznych (PEM), Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (AP078) w zakresie wzorcowania aparatury do pomiaru pól elektromagnetycznych do 90 GHz.