Oferty zespołów > Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Oferent:

Sieci, urządzenia i usługi multimedialne


woj. dolnośląskie, Polska
50-370 Wrocław
Wyb. Wyspiańskiego 27


Dr inż. Jacek Oko
Z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

http://iati.pl

Oferta

Laboratorium Multimedialne

Domena:

Laboratorium zostało uruchomione w ramach realizacji projektu Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki realizowanego przez Politechnikę Wrocławską. Podstawowym zadaniem Laboratorium Multimedialnego jest badanie zjawisk związanych z zapewnieniem należytej jakości usług w systemach szerokopasmowych, w szczególności usług multimedialnych o nazwie „Triple Play”. Na podstawie tych badań możliwa jest optymalizacja procesów negocjacyjnych, transakcyjnych i ruchowych występujących w sieciach oferujących usługi tej klasy.

Główne założenia badawczo-rozwojowe laboratorium:

  • Badanie i monitorowanie zachowań użytkowników w systemach multimedialnych w kontekście Quality of Experience

  •  Badanie jakości transmisji i odbioru materiału multimedialnego o różnym charakterze podczas przesyłu przez sieci o ustalonych i nieznanych parametrach

Laboratorium znajduje się w Bibliotechu.  Jest to obiekt Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przeznaczony do pełnienia funkcji informacyjnej i naukowo-badawczej, w oparciu o rozbudowaną nowoczesną infrastrukturę informatyczną oraz najnowsze technologie e-medialne. Laboratoria Naukowo-Badawcze wchodzące w strukturę Centrum to zespół nowoczesnych jednostek badawczych wyposażonych w unikalną aparaturę  przeznaczoną do realizacji projektów badawczych oraz generowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz przemysłu i gospodarki.

Całość stanowi kompleks informacyjno-naukowo-badawczy wspierający swoimi zasobami zarówno prowadzenie badań naukowych w ośrodkach akademickich, jak i wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach i innych jednostkach gospodarczych. Założeniem Laboratoriów Naukowo-Badawczych  jest osiągnięcie wysokich standardów w zakresie badań, wdrażania oraz doradztwa w obszarze innowacyjnych technologii multimedialnych i informacyjnych ICT , w szczególności w zakresie dostępu do wiedzy w postaci cyfrowej, e-nauczania, kontroli plagiatów, digitalizacji dokumentów, bezpieczeństwa usług cyfrowych, jak również metod wizualizacji, a także wspierania rozwoju platform cyfrowych, repozytoriów i interaktywnych systemów informacyjnych oraz rozwoju interdyscyplinarności badawczej i projektowej.

Główne obszary działalności laboratoriów to badania związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem oraz bezpiecznym i ergonomicznym udostępnianiem danych, informacji i wiedzy w postaci cyfrowej, optymalnym wykorzystaniem multimediów w e-nauczaniu, rozwojem usług multimedialnych, wizualizacji, jak również współpracy między laboratoriami na rzecz innowacyjnych projektów.