Oferty zespołów > Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Oferent:

Sieci, urządzenia i usługi multimedialne


woj. dolnośląskie, Polska
50-370 Wrocław
Wyb. Wyspiańskiego 27


Dr inż. Jacek Oko
Z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

http://iati.pl

Oferta

Infrastruktura Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

Domena:

Jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianymi – jeden z filarów infrastruktury informatycznej nauki polskiej. Zajmuje się dostarczaniem usług sieciowych oraz obliczeniowych. WCSS jest odpowiedzialne za rozwijanie sieci komputerowych, rozbudowę komputerów dużej mocy, angażuje się w prace badawczo-rozwojowe oraz optymalizację aplikacji naukowych.Rozwiązania opracowywane w WCSS są wdrażane w celu zapewnienia najwyższej jakości usług obliczeniowych, składowania danych i podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury.

Zakres usług świadczonych przez WCSS jest bardzo szeroki, zaczynając od powszechnych usług takich jak poczta elektroniczna, tworzenie i udostępnianie stron WWW, a kończąc na usługach bardzo zaawansowanych technologicznie, które powstają w ramach realizacji projektów badawczych i rozwojowych, np. Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych, Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki, Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Sieć Pionier, i wiele innych.

Ostatnio WCSS oddał do użytku nowy klaster obliczeniowy – superkomputer Bem. To już czwarty superkomputer Centrum, który trafił na listę top 500, najszybszych komputerów świata. Dzięki niemu można wykonywać wiele skomplikowanych obliczeń, symulacji oraz analiz danych, np. z zakresu astrochemii, medycyny,  mechaniki czy fizyki ciała stałego.  Posiada 17 tyś. rdzeni obliczeniowych o łącznej mocy obliczeniowej 640 TFLOPS i 46,5 TB pamięci operacyjnej. Można to porównać do pracy kilku tysięcy komputerów osobistych.

Główne zadania Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego:

  1.  Eksploatacja i rozbudowa WASK oraz sieci lokalnej Politechniki Wrocławskiej
  2.  Eksploatacja i rozbudowa komputerów dużej mocy
  3.  Eksploatacja i rozwój zasobów informacyjnych środowiskowych i Politechniki Wrocławskiej
  4.  Szkolenie użytkowników oraz udzielanie bieżących konsultacji w zakresie korzystania z zasobów sieciowych i komputerów dużej mocy
  5.  Prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących obliczeń na superkomputerach
  6.  Wspomaganie prac badawczych związanych z wykorzystaniem zasobów obliczeniowych Centrum i rozwojem oprogramowania

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego znajdują się na stronie: www.wcss.pl