Oferty zespołów > Energia z Odpadów

Oferent:

Energia z Odpadów


woj. śląskie
41-803 Zabrze
Zamkowa 1


dr inż. Sławomir Stelmach

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych

Domena:

Laboratorium posiada akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • paliw stałych (węgiel kamienny i brunatny, antracyt, koks z węgla kamiennego, przetworzone paliwa stałe),
  • stałych paliw wtórnych, odpadów,
  • biomasy stałej,
  • odpadów paleniskowych (żużel, popiół lotny, mieszanka żużla i popiołu lotnego),
  • paliw ciekłych (olej opałowy, biodiesel, olej napędowy, smoła, mazut, gudron),
  • biomasy ciekłej - biopłynu,
  • węgli aktywnych (pyłowe, formowane, ziarnowe),
  • nieorganicznych materiałów nośnych i filtracyjnych.

Laboratorium wykonuje również oznaczenia właściwości innych substancji stałych i ciekłych. Oznaczenia właściwości tych substancji znajdują się poza zakresem akredytacji.