Oferty zespołów > Energia z Odpadów

Oferent:

Energia z Odpadów


woj. śląskie
41-803 Zabrze
Zamkowa 1


dr inż. Sławomir Stelmach

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych

Domena:

Laboratorium posiada akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • produktów wglopochodnych (smoły surowe i preparowane, paki, benzol, oleje pochodzenia koksochemicznego, masy smołowe i pakowe),
  • gazu koksowniczego,
  • gazu z procesu przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej i innych substancji węglopochodnych i organicznych,
  • substancji zaadsorbowanych na materiale pochłaniającym z przetwarzania paliw stałych i biomasy stałej do celów energetycznych,
  • biomasy stałej,
  • węgla brunatnego,
  • biomasy ciekłej - biopłynu.