Oferty zespołów > Energia z Odpadów

Oferent:

Energia z Odpadów


woj. śląskie
41-803 Zabrze
Zamkowa 1


dr inż. Sławomir Stelmach

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki

Domena:

Laboratorium posiada akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • paliw stałych (węgiel kamienny i brunatny, koks z węgla kamiennego),
  • biomasy stałej,
  • odpadu paleniskowego,
  • urządzeń energetycznych zasilanych paliwami stałymi (węgiel kamienny, biomasa),
  • gazów odlotowych z urządzeń grzewczych,
  • gazów odlotowych.