Oferty zespołów > Energia z Odpadów

Oferent:

Energia z Odpadów


woj. śląskie
41-803 Zabrze
Zamkowa 1


dr inż. Sławomir Stelmach

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Technologii Koksowniczych

Domena:

Laboratorium posiada akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • wyrobów ogniotrwałych formowanych krzemionkowych i glinokrzemionkowych,
  • wyrobów ogniotrwałych nieformowanych,
  • wyrobów izolacyjnych,
  • paliw stałych (węgla kamiennego i koksu).