Oferty zespołów > Centrum Technologii (Bio)Kompozytów

Oferent:

Centrum Technologii (Bio)Kompozytów


woj. dr inż. Magdalena Urbaniak +48914494574 murbaniak@zut.edu.pl
70-310 Szczecin Zachodniopomorskie
Al. Piastów 19


prof. dr hab. inż. , dr h.c. Andrzej K. Błędzki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

http://iati.pl/centra/centrum-technologii-biokompozytow/

Oferta

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów