Oferty zespołów > Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Oferent:

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni


woj. dolnośląskie, Polska
50-370 Wrocław
Wybrzeże Wyspiańskiego 27


dr inż. Jacek Oko
Z-ca Kanclerza ds. Informatyzacji, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

http://iati.pl

Oferta

Infrastruktura Systemu Archiwizacji i Udostępniania Danych Unikalnych

Domena:

Infrastruktura powstała w ramach projektu Biblioteka Środowiskowa Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki realizowanego przez Politechnikę Wrocławską. System składa się z zasobów sprzętowo-programowych do składowania, ochrony oraz udostępniania danych  w oparciu o cyfrowe zarządzanie zawartością (Digital Asset Management). Udostępnianie jest realizowane poprzez serwis internetowy wysyłający dane do urządzenia odbiorcy, z użyciem dedykowanych zestawów multimedialnych jako urządzeń końcowych. Podsystemy kontroli dostępu i ochrony danych  umożliwiają ustalanie zasad dostępu do gromadzonych danych oraz ich znakowanie/szyfrowanie.

Główne możliwości badawczo-rozwojowe infrastruktury:

  •  Badanie i monitorowanie zachowań użytkowników w systemach multimedialnych -  zależności i poszukiwanie wzorców
  •  Tworzenie mechanizmów sugerowania treści

System obejmuje m.in. oprogramowanie do zarządzania prawami autorskimi, oprogramowanie do streamingu treści multimedialnych, oprogramowania klasy Middleware zarządzające usługą/aplikacją na PC i STB, a także serwery i infrastrukturę emisyjną, wieloformatowy system prezentacji i przekazu multimedialnego oraz system wydruku centralnego.