Oferty zespołów > Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej

Oferent:

Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej


woj. Lubuskie
65-246 Zielona Góra
Podgórna 50


prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Materiałoznawstwa

Domena: Wyposażone jest w mikroskopy optyczny NEOPHOT i skaningowy JSM-5600LV do badań struktury i składu materiałów, skomputeryzowaną maszynę INSTRON 8802 do badań wytrzymałościowych.