Oferty zespołów > Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej

Oferent:

Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej


woj. Lubuskie
65-246 Zielona Góra
Podgórna 50


prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Biomateriałów i Nanotechnologii

Domena: Dysponuje urządzeniami BiPotencjostat/GalwanostatDropSens, zestawem ATLAS 0531 ELECTROMECHANICAL UNIT & IMPEDANCE ANALYSER, elektrolizer laboratoryjny EP 6/1, Goniometr PG2, konduktometr przenośny, Potencjostat/Galwanostat AutoLab PGSTAT302N, spektrofotometr CP-105, zestaw ATLAS 98, suszarka laboratoryjna SUP-65G, potencjostat PG-30/1, supertermostat ŁW 102, myjka ultradźwiękowa SONIC 21, wodoszczelny konduktometr/solomierz CC-401, potencjostat-galvanostat PGSTAT z modułem EDC, moduł elektrochemiczny mikrowagi kwarcowej Metrohm-AutoLab EQCM, zestaw wysokonapięciowy do obróbki elektrochemicznej tworzyw konstrukcyjnych i biomateriałów, piec AMP, spektrofotometr UV-Vis, mikroskop sił atomowych AFM, skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową JEOL 7600F, aparat do suszenia w punkcie krytycznym E3000, napylarka próżniowa z pompą, karta pomiarowa 16-bit USB, ultradźwiękowy miernik przepływów.