Oferty zespołów > Woda i Środowisko

Oferent:

Woda i Środowisko


woj. Dolnośląskie
Wrocław
Centrum Nowych Technologii MPWIK Wrocław


Tomasz Konieczny

http://www.iati.pl

Oferta

Laboratorium Główne

Domena:

Laboratorium MPWiK SA we Wrocławiu bada wodę na wszystkich etapach uzdatniania i w sieci wodociągowej dostarczającej czystą wodę do Klienta. Bada również ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej miasta i na wszystkich etapach procesu oczyszczania ścieków przed odprowadzeniem do rzeki.

Laboratorium znajduje się w dwóch lokalizacjach – na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Mokry Dwór i na terenie Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. W laboratorium w Mokrym Dworze wykonujemy badania wody surowej, uzdatnianej i czystej. Kontrolujemy wodę pod względem chemicznym i biologicznym. Prowadzimy również badania ścieków metodami referencyjnymi dla celów raportowania o jakości ścieków odprowadzanych przez MPWiK SA we Wrocławiu do wód. Prowadzimy kontrolę ścieków odprowadzanych z zakładów przemysłowych do kanalizacji. W laboratorium przy oczyszczalni ścieków wykonujemy przede wszystkim badania oparte o metody testowe na potrzeby prowadzenia technologii oczyszczania ścieków.

Bierzemy udział w pracach badawczo-rozwojowych w ramach projektów WODTECH i NWOŚ